درباره ما

به گروه ریال خوش آمدید

به صورت تمام عیار

خدمات
فناوری های هوشمند مالی
بین المللی

ریال مجموعه ای از مدیران و کارشناسان امور  بانکی  بین‌المللی و  صرافی است که اندیشه های خود را کنار هم گذاشته و خدماتی تازه ارائه نمودند تا مشکلات فینتک و اتصال به سیستم های بین المللی را به صورت کاملا حرفه ای و با هزینه های مقرون به صرفه حل کنند

سرویسی که امروز در خدمت شماست نتیجه ساعت ها کار گروهی بر روی انواع سناریو ها و همچنین تلاش بسیار برای پوشش همه جوانب این سیستم بوده است

خدمت از ماست

مشتریان ریال چه می گویند؟

ارتباط با "ریال" ارائه‌دهنده خدمات فینتک

راه آسان دسترسی به تجارت بین الملل